Kansen van Horizon 2020 voor Media & ICT en gaming bedrijven

Horizon 2020 is een Europees programma voor onderzoek en innovatie en biedt bedrijven, onderzoekers en kennisinstellingen de mogelijkheid hun activiteiten rondom innovatie en onderzoek in internationaal verband te financieren. Voor media, ICT en games ondernemers liggen hier mooie kansen! Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op 10 december en laat je bijpraten over dit nieuwe programma en de diverse regelingen. Ook zullen twee bedrijven die al eerder van een dergelijk programma gebruik maakten hun ervaringen delen.

Over Horizon 2020
Horizon 2020 is het nieuwe Europese programma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014 tot en met 2020. Dit meerjarige programma is de opvolger van onder andere het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7).

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Kijk voor aanmelden en meer info hier.

X